Tuloksia biomassaestimoinnista. Vasemmalla hyperspektriortokuva, keskellä biomassaestimaattikartta, oikealla mitatun ja estimoidun biomassan korrelaatio.