Ajoneuvokartoituksella mitattua pistepilvidataa. Pistepilvestä voidaan tarkasti määrittää alueen korkeussuhteita ja rakennusten sijainteja ja korkeuksia ALS-aineistojen kalibrointiin ja kartoitusprosessin laadunvarmistukseen. Kuva A. Kukko.