Vuodesta 2016 lähtien Tekesin Challenge Finland -rahoituksella toteutettu DroneKnowledge-hanke on valittu mukaan vuonna 2017 alkaneeseen kilpailun toiseen vaiheeseen, jonka myötä hankkeen tutkijat tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa. Hankkeen odotetaan tuottavan kehityshyppäyksiä drooni-lennokkeihin, tai lentäviin robotteihin, perustuvaan tutkimukseen ja liiketoimintaan.

DroneKnowledge-hanke pyrkii parantamaan koko lennokkipohjaisen kaukokartoituksen prosessia: laitteita, tiedon prosessointia ja sovelluksia. Kaukokartoitusmenetelmien avulla mitattavista kohteista saadaan nopeasti kattavaa tietoa, jonka avulla prosessit voidaan toteuttaa aikaisempaa tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää spektrikamera, joka on lähempänä kuluttajatuotteiden hintoja. Sovelluskohteita pienille spektrikameroille löytyy esimerkiksi vesien laadun tarkkailusta, puulajien tunnistuksesta sekä täsmäviljelystä. Maataloudessa spektrikameran avulla voi esimerkiksi optimoida lannoitusta tai arvioida parasta nurmen korjuuajankohtaa.

Hankkeen tutkijat pyrkivät automaattiseen ja lähes reaaliaikaiseen prosessiin, jotta droonien keräämät tulokset olisivat käytettävissä jo lennon aikana tai heti droonin laskeuduttua. Esimerkiksi maataloudessa drooni voisi lähettää keräämänsä tiedon automaattisesti ilman kuljettajaa ajavaan itseohjautuvaan traktoriin, mahdollistaen maatalousprosessien automaatiota ja koko maatalouden digitalisaatiota.

DroneKnowledge on Maanmittauslaitoksen, Jyväskylän yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteinen kehityshanke. Hankkeeseen osallistuu pitkälle toistakymmentä yritystä, jotka haluavat hyödyntää tutkimustuloksia liiketoiminnassaan.

Tavoitteena on siirtää kehitettyjä menetelmiä käytäntöön yritysten kautta sekä esitellä kotimaista tutkimuslaitosten ja yritysten drooni-osaamista.

DroneKnowledge osallistuu myös Jyväskylässä lokakuussa 2017 järjestettävään kansainväliseen ISPRS SPEC3D-työpajaan, jossa tutkijat ja yritykset voivat esitellä osaamistaan alan kansainväliselle huipulle.

Yhteyshenkilöt:

Eija Honkavaara, Maanmittauslaitos, 040 192 0835, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Ilkka Pölönen, Jyväskylän yliopisto, 040 024 8140, etunimi.sukunimi@jyu.fi

Heikki Saari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, 040 589 1254, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Jere Kaivosoja, Luonnonvarakeskus, 029 532 6199, etunimi.sukunimi@luke.fi