Täsmämaanviljely on yksi erittäin lupaavista drone-teknologian sovelluksista. Maanviljelijä pääsee katsastamaan peltojensa tilanteen pienten kauko-ohjattavien koptereiden avulla kätevästi ilmasta käsin. Kaukokartoitusmenetelmillä voidaan myös mitata tarkasti pellon ja kasvuston ominaisuuksia. Paikkatietokeskuksen tutkijat ovat tutkineet drone-tekniikan käyttöä täsmämaatalouden sovelluksissa, kuten biomassa-arviot ja lannoituksen optimointi. Mittauskalustoina ovat olleet hyperspektrikamera, lämpökamera sekä suuren resoluution värikamera. Näiden avulla pystytään määrittämään kasvuston korkeus sekä mittaamaan sen hyperspektrisiä piirteitä. Tehokkaiden ja tarkkojen kaukokartoituksen prosessointi- ja analysointimenetelmien avulla saavutettiin hyvä korrelaatio kasvuston biomassan ja UAV mittausten välille. Tutkimusyhteistyötä on tehty VTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.