Uusi kevyt hyperspektrikamerateknologia mahdollistaa 2D hyperspektrikuvien keruun. Perinteiseen rivikeilaukseen (pushbroom) verrattuna 2D kuvat ovat vakaampia ja mahdollistavat stereoskooppisten menetelmien käytön kuvien analysoinnissa. Näin kuvilta voidaan määrittää kohteen 3D muoto sekä spektrinen vaste. Maailmassa ensimmäisen pienlennokkiin soveltuvan 2D-hyperspektrikameran kehitti TkT Heikki Saari Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT:llä. Saaren kamera perustuu säädettävään Fabry-Pérot interferometriaan (FPI). FPI:n ilmarakoa säätämällä voidaan muuttaa tallennetun kuvan aallonpituutta, ja kerätä näin hyperspektrikuvaa halutulla spektrialueella. Säädettävän teknologian haaste on se että hyperspektrikuvan jokainen kanava kerätään eri aikaan. Kun tällaista teknologiaa käytetään liikkuvalta alustalta, on jokaisen spektrikaistan orientaatio erilainen. Jotta kuvilta saadaan tarkkoja spektrejä, tulee kanavien eriaikaisuus huomioida kuvan geometrian ja radiometrian prosessoinnissa.

Paikkatietokeskuksen tutkijat ovat tutkineet ja kehittäneet integroidun UAV-kuvausjärjestelmän sekä tarkat, automaattiset prosessointimenetelmät liikkuvalta alustalta kerättyjen FPI- teknologiaan perustuvien hyperspektrikuvien käsittelyyn. Järjestelmään kuuluu lisäksi kenttäreferenssit. Kehitetty menetelmä tuottaa tarkkuudeltaan tunnettua 3D hyperspektritietoa kohteesta. Laitteistolla on kuvattu useita kymmeniä kaukokartoitusaineistoja Suomessa ja Englannissa. Kehitystyötä on tehty yhteistyössä VTT:n kanssa.