Metsien hyönteistuhot ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Mm. kaarnakuoriaiset ovat aiheuttaneet laajoja kuusikuolemia viime vuosina Suomessa. Erilaiset tuholaiset ja sairaudet aiheuttavat muutoksia puiden värissä, mikä voidaan tehokkaasti havaita hyperspektrisellä kuvauslaitteella. Kaarnakuoriaisten aiheuttamat värimuutokset voidaan jakaa vaiheisiin: green impact, kellastuminen, punertuminen sekä harmaa (kuollut puu). Hyperspektrikameralla pystytään havaitsemaan pieniäkin muutoksia puiden heijastusspektreissä. Paikkatietokeskuksen tutkijat ovat demonstroineet puuston värimuutosten havaitsemista konenäkötekniikoilla perustuen UAV:stä ja lentokoneesta kerättyihin 3D hyperspektrikuviin. Pienten spektrimuutosten havaitseminen edellyttää tarkkoja kuvauslaitteita sekä kaukokartoitusaineistojen huolellista prosessointia. Saavutetut tulokset ovat olleet erittäin lupaavia. Tutkimusyhteistyötä on tehty Helsingin yliopiston Forest Health Group-ryhmän kanssa. Aineistoja on kerätty yhteistyössä Lentokuva Vallaksen kanssa.