TAUSTA

Pieniin miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAS, UAV, drone) perustuvat kaukokartoitusmarkkinat kasvavat räjähdysmäisesti. Tärkeitä sovellusalueita ovat mm. maanmittaus ja kartoitus, rakennettu ympäristö, täsmämaatalous ja -metsätalous, vesistöjen monitorointi, ympäristövaikutusten arviointi, energiatalous, väylä- ja infrasovellukset, lainvalvonta, turvallisuus sekä tiede ja koulutus.

Sensori sekä tarkka ja tehokas prosessointiketju ovat dronekaukokartoituksen perusta. DroneFinland on UAS kaukokartoitusteknologian tutkimus- ja innovaatiokeskus. Joukostamme löytyy fotogrammetrian, laserkeilauksen, hyperspektrikuvauksen ja tutkatekniikan kansainvälisiä huippututkijoita.

Drone lentää metsässä

Tavoitteitamme ovat:

  • Tehdä tieteellistä tutkimusta
  • Edistää uuden sensoritekniikan kehittymistä sekä toteuttaa innovatiivisia sensorijärjestelmiä
  • Kehittää automaattisia aineistojen prosessointi- ja analysointimenetelmiä
  • Drone metrologia, kalibrointi ja validointi
  • Demota dronejen, edistyneiden sensoreiden sekä älykkäiden analyysien käyttöä erilaisissa sovelluksissa
  • Tehdä tieteelliseen, teolliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen johtavia tutkimusprojekteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • Tukea yrityksiä ja edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä
  • Jakaa tietoa
Pulmanki pistepilvi

visio

Dronet luovat hyvinvoinvointia ja turvallisuutta. Ne näkevät paremmin ja aikaisemmin. Ne voivat myös korvata ihmisen tekemää työtä esim. turvallisuus- tai kustannussyistä. Dronekaukokartoitus rakentaa tulevaisuuden digitalisaation, automaation ja robotiikan perustaa.

Dronekuvausta viljakasvustosta hyperspektrikameralla. Kuva: Lauri Markelin