CITYAM

Urbaani ilmaliikenne (Urban Air Mobility, UAM), sen yhä tärkeämpi rooli kaupungeissa ja työkalut sen hallintaan ovat CITYAM-projektin ytimessä. Droonit ovat vihreä ja älykäs liikkumismuoto, mutta näiden automatisoitujen liikennevälineiden potentiaali, määrä ja kestävyys kaupunkiemme alemmassa ilmatilassa vaativat hallintaa ja parempaa suunnittelua. Tämän vuoksi strategiat ja toimintaperiaatteet, valmistautuminen, parempi ymmärrys ja lisääntynyt tieto sekä uudet työkalut ovat ratkaisevan tärkeitä. Projektissa näitä kehittää, testaa ja skaalaa 13 partnerin vahvuinen konsortio, joka koostuu kuudesta kunnianhimoisesta kaupungista, living lab -partnereista, verkostojärjestöistä ja maineikkaista yliopistoista.

Samalla kun teollisuus työskentelee ylittääkseen teknilliset haasteet ja Euroopan lentoturvallisuusviraston ajaa läpi säädöksiä, Itämeren alueen yhteiskuntien – kaupunkien ja niiden asukkaiden – ei pitäisi jäädä sivuun odottamaan, kunnes tämä uusi teknologia ottaa pysyvästi suuremman paikan jokapäiväisessä elämässämme. Siksi tiiviin monikansallisen yhteistyön kautta, CITYAM tarjoaa ainekset ja työkalut yhtenäiselle UAM-strategialle kaupunkisuunnittelun käytäntöjen mukauttamiseksi laskeutumispaikkojen ja ilmatilan hallintaan sekä kaupungin omistamien droonitoimintojen skaalaamiseen osana monivälinekuljetussysteemejä. Julkistoimijoiden valmiuksien lisääminen ja julkisen hyväksynnän mittaaminen ovat avainasemassa tässä työssä. 

CITYAMin avulla Itämeren alue vahvistaa Euroopan edelläkävijän rooliaan UAM:ssa ja näyttää tietä paikallisviranomaisille vastuullisen ja kestävän ilmatilan käytön toteuttamiseen kaupungeissamme.