FUAVE

Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) hyödyntäminen lisääntyy nopeasti. Monitieteisen FUAVE konsortion tavoitteena on perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkosto tukemaan tulevaisuuden miehittämättömään ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän suomalaisen tietopohjan ja liiketoiminnan kehittämistä. Visiomme on, että kontrolloidut testialueet ovat kestävän kehityksen perusta. Tällaisten testialueiden tulisi toimia kaupunki- tai maaseutualueiden Living Labs-ympäristöinä, jotka tarjoavat yhden luukun palvelupisteen kaikkiin U-Space-alueen tutkimukseen ja yritystoimintaan liittyviin asioihin sekä UAV-laitteiden sovelluksiin. Näitä alueita voidaan käyttää alustoina turvallisten ja säänkestävien UAS-tekniikoiden kehittämiseksi ja skaalautuvien kaupunkien / maaseudun ilmaliikenneratkaisujen toteuttamiseksi. FUAVE toteuttaa ja testaa tämän vision yhteistyökumppaneidensa kanssa.

 

Yhteyshenkilöt: Eija Honkavaara
Projektin kesto: