FUTURECROPS 2.

Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot (FUTURECROPS) – hankkeessa keskitytään ruuaksi viljeltäviin ja osin valtavirrasta poikkeaviin kasvilajeihin, joissa on hiilen sidonnan ja ravitsemuksen kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia. Monipuolinen kasvintuotanto on voimavara niin ruuan tuotannossa kuin hiilensidonnassakin. Laajempi valikoima viljelykasveja ja osaaminen niiden hyödyntämiseen luo monihyötyisyyttä yhteiskuntaan ja mahdollisuuksia elinkeinoelämän kehittämiselle. Tietoa tuotetaan proteiinikasveista, lajikkeista sekä soveltumisesta palkokasvien ja viljojen viljelyjärjestelmiin. Viljelijäverkoston luomisen avulla syvennetään tietoa hiilensidontaan ja ruuantuotantoon soveltuvista viljelykierroista keskittyen erityisesti proteiinikasveihin. Ruokakasvien hiilen sidonnan potentiaalia ja satovaihteluita selvitetään satelliitti- ja dronepohjaisten kaukokartoitus- ja biologisten menetelmien avulla.

 

Yhteyshenkilöt: Eija Honkavaara
Projektin kesto:
Nappaa hiilestä kiinni: Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut -teksti ja logo.

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.