GrassQ — Development of ground based and Remote Sensing, automated ‘real-time’ grass quality measurement to enhance grassland management information platforms

GrassQ-hankkeessa kehitetään mittausmenetelmiä ja ICT-alusta nurmimaiden reaaliaikaiseen seurantaan. Tavoitteena on nurmimaiden laadun, käyttötehokkuuden ja hyödynnettävyyden parantaminen tuottamalla reaaliaikaista ja täsmällistä tietoa nurmen laadusta ja määrästä, sekä suorittamalla optimointia mallipohjaisten ennusteiden avulla. Täsmällistä tietoa nurmen laadusta ja määrästä tuotetaan kahdella toisestaan poikkeavalla tekniikalla: käyttäen maanpinnalta käsin operoitavia infrapunaspektroskopia (NIRS) -sensoreita sekä ilmasta käsin hyödyntämällä satelliiteilla tai miehittämättömillä lennokeilla (UAV) kerättäviä kaukokartoitusaineistoja. Hankkeessa kehitettävän älypuhelin- tai selainpohjaisen ICT-alustan kautta loppukäyttäjät saavat korkealaatuista, reaaliaikaista ja paikkatietotunnisteen sisältävää tietoa nurmen laadusta ja massasta. EU-rahoituslähde: ICT-AGRI ERA-NET/maa- ja metsätalousministeriö.

Yhteistyökumppanit:

  • TEAGASC – Agriculture and Food Development Authority (Irlanti)
  • SEGES P/S (Tanska)
  • Cork Institute of Technology (Tanska)
  • Maynooth University (Irlanti)
  • TrueNorth Technologies (Irlanti)
  • AgroTech A/S (Tanska)
  • TreeMetrics Ltd (Irlanti)
  • Luonnonvarakeskus Luke (Suomi)
  • Work, Buildings and System Evaluation (Sveitsi)
  • ASCENDXYZ (Denmark).

Hankkeen kesto2016-2018 
Yhteyshenkilö: Eija Honkavaara