Kvantitatiivista 3D hyperspektristä kaukokartoitusta miehittämättömillä ilma-aluksilla – Teoriasta käytäntöön

Miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) perustuva kaukokartoitus on nopeasti kehittyvä teknologia. Suomalaiset tutkijat ja yritykset ovat tehneet merkittäviä innovaatioita ja avauksia hyperspektrisen pienoissensoriteknologian alueella. Hyperspektrisen aineiston hyödyntäminen perustuu kohteen spektrisen singnaalin tulkintaan. Luonnonolosuhteissa kerättyyn hyperspektriseen dataan kohdistuu monia häiriöitä, jotka tulee korjata, jotta dataa voidaan analysoida kvantitatiivisesti ja automaattisesti. Tämän projektin tavoitteena on kehittää ja arvioida aikaisemmassa hankkeessa kehitettyjä kvantitatiivisia hyperspektraalin UAV datan kalibrointi, prosessointi ja analysointitekniikoita sekä niiden kaupallistamismahdollisuuksia yhteistyössä suomalaisten sensorivalimistajien ja teollisuuden kanssa. Tapaustutkimukset käsittelevät täsmämaataloutta, vedenlaadun mittausta sekä metsän kunnon mittausta. Hankkeen rahoitus perustuu on Suomen Akatemian kärkihankerahoitukseen. 

Yhteyshenkilö: Eija Honkavaara
Hankkeen kesto: 2016-2018