NC-GRASS

Meijeri- ja naudanlihateollisuus Suomessa: Eteneminen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä

Hanke kuuluu Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan.

Nykyinen ruokajärjestelmämme aiheuttaa lähes kolmanneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, kuluttaa suuria määriä luonnonvaroja, vähentää monimuotoisuutta ja aiheuttaa negatiivisia terveysvaikutuksia (ali- ja yliravitsemuksen takia), eikä sen taloudellinen tulos jakaudu oikeudenmukaisesti kaikkien toimijoiden kesken, varsinkaan alkutuottajien toimeentulon osalta. Ruokajärjestelmän suuntaaminen kestävälle pohjalle luo uusia mahdollisuuksia ruokaketjun toimijoille. Uudet teknologiat ja tieteelliset saavutukset, yhdistettynä suuren yleisön kasvavaan tietoisuuteen ja vaatimuksiin ravinnon kestävyydestä tulevat hyödyttämään kaikkia osapuolia.

Ilmaston muuttuessa Suomen maidon- ja lihantuotanto tulee muuttumaan ennalta-arvaamattomasti. Kestävän maito- ja lihateollisuuden edellytyksenä on pikainen tarve ymmärtää, voidaanko kivennäismaiden ja turvemaiden nurmituotannolla sitoa hiiltä. Hiilen lisäksi tämän projektin fokuksena on typpioksiduulipäästöjen vähentäminen hoidetuilla nurmilla. Nämä päästöt muodostavat lähes 40 % Suomen hiilijalanjäljestä.

 

Yhteyshenkilö: Eija Honkavaara
Projektin kesto: