OPAL-Life — Optimising Agricultural Land Use to Mitigate Climate Change (2015-2020 EU-LIFE Climate Change Mitigation Project)

OPAL-Life on vuoden 2015 lopulla Luonnonvarakeskuksessa (Luke) alkanut EU:n rahoittama hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan.

Yhteistyökumppanit:

  • Natural Resources Center Finland (Luke)
  • National Land Survey of Finland (MML)
  • The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners
  • Nylands Svenska Lantbrukssällskap
  • ProAgria Association of Rural Advisory Centres
  • University of Helsinki

Hankkeen sivustoopal.fi 
Hankkeen kesto2015-2020
Yhteyshenkilö: Eija Honkavaara, Mika Karjalainen