RESDINET 

Hanke tehostaa verkostoitumista EU Horizon -ohjelman mukaisen laajenevan maan tutkimuslaitoksen (Institute of Forest Ecology, Slovak Academy of Sciences, IFE SAS) ja EU-tason huipputason tutkimuslaitosten (Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Ruotsin maatalousyliopisto) välillä. Hankkeessa perustetaan alustava verkosto ja kehitetään uusi yhteinen tutkimusprojekti, jossa keskitytään uusien kaukokartoitustekniikoiden (remote sensing technologies, RST) sovellukseen metsähäiriöekologiassa. Hanke rakentuu huippuosaamisen verkostoitumiseen tiedon siirron ja parhaiden käytäntöjen vaihdon kautta mukana olevien instituutioiden välillä. 

Hyönteisten aiheuttamien vakavien haittojen tarkat analyysit uudella RST:llä toteutetaan hankkeessa eri metsä- ja ilmastotyyppejä edustavilla testialueilla: Slovakian vuoristometsissä ja Suomen ja Ruotsin boreaalisissa metsissä. Integroimme UAV:n ja droonien avulla kentältä hankittuja kaukokartoitustietoja, olemassa olevaa multitemporaalista geospatiaalista tietoa ja kenttädataa, erityisesti tietoa kaarnakuoriaisten populaatiotiheydestä, taudinpurkausvaiheisiin liittyvistä näkyvistä tartuntaoireista sekä elektronisilla dendrometreillä tai nestevirtausmittareilla mitatuista puufysiologisista parametreista. Yhdistetyn aineiston avulla kehitetään uusia työkaluja kaarnakuoriaisten varhaisen hyökkäyksen tunnistamiseen maastossa ja kaarnakuoriaisten tartunnan riskinarviointimallin suunnitteluun.

Hyödynnämme drooniteknologioiden ja kuvan analysointityökalujen viimeisimpiä edistysaskeleita, mukaan lukien syväkonvoluutiohermoverkkoihin perustuvat koneoppimistekniikat ja tekoälyalgoritmit. Odotamme saavamme tärkeitä tieteellisiä tuloksia ja tuotavamme uutta tietoa tälle tieteenalalle.

Yhteyshenkilö: Eija Honkavaara

Projektin kesto:

EU:n logo ja teksti: Funded by the European Union