Eija Honkavaara

Eija Honkavaara

TkT, Tutkimuspäällikkö

Dr.Sc. (Tech.), Research Manager

TkT Eija Honkavaara johtaa DroneFinland:a. Hänen erityisalojansa ovat fotogrammetria, hyperspektrikuvaus, kaukokartoitus, kalibrointi ja validointi sekä UAV-ilmakuvauksen automaattiset menetelmät ja sovellukset.

Dr Eija Honkavaara leads DroneFinland. Her focus areas include photogrammetry, hyperspectral imaging, remote sensing, calibration and validation, automatic processing of UAV aerial images and UAV applications.

Juha Hyyppä

Juha Hyyppä

TkT, prof, osastonjohtaja

Osastonjohtaja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen kaukokartoituksen ja fotogrammerian osastolla, joka keskittyy nykyaikaisten kaukokartoitusmenetelmien ja -sensoreiden kehittämiseen, uusien aineistojen laatututkimukseen ja näiden käyttöönoton edistämiseen Suomessa. Hänen alaansa hankkeessa ovat uudet, radikaalit innovaatiot. Juhan ensimmäinen tutkimus laserkeilauksen käytöstä lennokeissa on vuodelta 2000.

Dronefinland logo

Anttoni Jaakkola

TkT, Tutkimuspäällikkö

TkT Anttoni Jaakkola toimii tutkimuspäällikkönä Paikkatietokeskuksessa. Hän johtaa tutkimusryhmää "Liikkuva kartoitus ja laserkeilaus"

Antero Kukko

Antero Kukko

TkT, Tutkimuspäällikkö

TkT Antero Kukko toimii tutkimuspäällikkönä Paikkatietokeskuksessa. Hän on myös Suomen Akatemian tutkijatohtori.

Mika Karjalainen

Mika Karjalainen

Research Manager, Dr.Sc.

Mika Karjalainen is a Research Manager at the FGI having broad experience in remote sensing technology and applications. Topics of interest include SAR (Synthetic Aperture Radar) and digital photogrammetry, and their integration with in-situ measurements and Earth Observation services.

Dronefinland logo

Yuwei Chen

Tutkimuspäällikkö

Dr. Chen is a research manager of Department of Remote Sensing and Photogrammetry at the Finnish Geospatial Research Institute. He currently engages in the research in the areas of UAV-borne remote sensing, FMCW radar, spaceborne LiDAR, hyperspectral LiDAR, optoelectronics, satellite navigation, seamless indoor/outdoor positioning, and intelligent algorithms for fusing multiple locating sensors.

Dronefinland logo

Xinlian Liang

TkT, Vanhempi tutkija

Dr. Xinlian Liang leads Forest Digitalization Group at Finnish Geospatial Research Institute. His current research interests include the innovative geospatial techniques in modeling forest ecosystem, from all kinds of point clouds as well as imagery technologies.

Teemu Hakala

Teemu Hakala

DI, Tutkija

Teemu Hakalan osaamisalaan kuuluvat UAS -laitteistojen kehitys ja lentotoiminta. Hän on myös asiantuntija hyperspektrimittauksissa, spektrometriassa ja mittalaitekehityksessä.

Khoramshahi Ehsan

Ehsan Khoramshahi

M.Sc., Research Scientist

Researcher in Photogrammetry and Remote-sensing department (FGI) and CS PhD student (Helsinki University). His research is mostly focused on: 1- Photogrammetric method development, 2- Image and point-cloud processing for forest-inventory applications, and 3-Optical system design and calibration development in hybrid Laser-scanner platforms.

Matti Lehtomäki

Matti Lehtomäki

DI, Tutkija

Matti Lehtomäki toimii tutkijana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hänen erityisalaansa ovat automaattiset pistepilvien prosessointimenetelmät, tietokonenäkö ja laskennalliset menetelmät.

Lauri Markelin

D.Sc. (Tech.), Senior Research Scientist

Dr Lauri Markelin works as a Senior Research Scientist at the FGI. His current research interests include atmospheric correction of space, airborne and drone images, in-water and atmospheric radiative transfer modelling, imaging spectroscopy, remote sensing test fields and inland water quality monitoring.

Juha Suomalainen

Ph.D., Senior Research Scientist

Dr. Juha Suomalainen is specialized in development and calibration of optical remote sensing systems and data processing chains especially for drones. His current research interests include hyperspectral imaging, realtime image processing, multiangular observations, and fluorescence remote sensing.

Raquel Oliveira

Ph.D., Senior Research Scientist

Dr Raquel Oliveira works as senior research in FGI. Her research interests include photogrammetry and remote sensing, mostly focused on camera geometric calibration and validation, UAV image processing, photogrammetric point cloud generation and hyperspectral imaging.

Leena Matikainen

Leena Matikainen

TkT, Erikoistutkija

Leena Matikainen keskittyy laserkeilaus- ja kuva-aineistojen automaattiseen tulkintaan. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti automaattisten muutostulkintamenetelmien kehittäminen karttojen ajantasaistusta varten.

Olli Nevalainen

Olli Nevalainen

DI, Tutkija

Olli Nevalainen on tutkija Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa. Hänen tutkimukseen kuuluu erilaisten kaukokartoitusteknolgioiden, kuten laserkeilauksen, satelliitti- ja UAV-kaukokartoituksen, kehitys ja niiden sovellukset ympäristön tutkimuksessa ja kartoituksessa.

Roope Näsi

Roope Näsi

DI, Tutkija

DI Roope Näsin erityisalojansa ovat fotogrammetria, hyperspektrikuvaus, kaukokartoitus, kalibrointi sekä UAV-ilmakuvauksen automaattiset menetelmät ja sovellukset ympäristön kartoitukseen.

Dronefinland logo

Tomi Rosnell

DI, Tutkija

DI Tomi Rosnell toimii asiantuntijana, sekä tutkijana DroneFinland:ssa. Hän on erikoistunut fotogrammetriaan, konenäköön, 3D-mallintamiseen, hyperspektrikuvaukseen ja kalibrointiin, sekä UAV-missioiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Niko Viljanen

Niko Viljanen

DI, Tutkija

Niko Viljasen erityisaloja ovat fotogrammetria, hyperspektrikuvaus, kaukokartoitus, geometrinen kalibrointi, UAV-ilmakuvaukset ja sovellukset.

Scroll to top