Droonien testialue Sjökullassa. Kuva: Maanmittauslaitos

Oulussa, Vihdissä, Sjökullassa, ​​Evolla ja Pyhtäällä sijaitsevat testialueet vastaavat kasvavaan tarpeeseen testata turvallisesti dro​o​neja uusissa tehtävissä. Testialueet ovat erikoistuneet jäisi​i​n olosuhteisiin, metsäntutkimukseen ja maatalouden tarpeisiin.

Dro​o​neja hyödynnetään jatkuvasti uusilla yhteiskunnan alueilla​,​ mutta uuden teknologian testaaminen ja muuttaminen liiketoiminnaksi on kaivannut alan toimijoiden yhteistyötä ja testialueita.

Tähän tarpeeseen vastasi vuodenvaihteessa päättynyt Finnish UAV Ecosystem eli FUAVE-hanke, joka kokosi aihealueen ekosysteemiinsä 85 toimijaa yrityksistä viranomaisiin ja tutkimusorganisaatioihin.

– Keskeisenä tavoitteenamme oli koota Suomen dr​o​on​i​-toimijat yhteen. Yhteistyölle on jatkuva tarve, sillä dro​o​nien määrä ja niiden hyödyntäminen on kasvussa. Tarvetta on sekä sääntelylle että alan toimijoiden yhteistyölle, jonka avulla voidaan helpottaa dro​o​n​i​en hyödyntämistä yhteiskunnassa ja tutkimuksessa sekä uuden liiketoiminnan kehittämisessä, kertoo FUAVE-konsortion johtaja, tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Ilmatilaa jäätäviin olosuhteisiin ja maaseudulle sekä tieteen tarpeisiin 

Yhteistyön tuloksena Suomessa voi nyt testata uusia droonipalveluja kuudella testialueella. Oulussa sijaitsevat kaksi aluetta ovat erikoistuneet jäätävien olosuhteiden koelentoihin. Pyhtäällä sijaitsevalla Helsinki East Aerodrome -lentokentällä keskitytään droonilogistiikkaan ​haja-asutusalueella​.

Testialueet tarjoavat alustan tulevaisuuden droonitekniikoiden kehittämiselle. Vihdissä tutkitaan muun muassa droonien soveltamista maatalouden tarpeisiin. Sjökullassa on mahdollista testata itseohjautuvia drooneja ja lentoja näköyhteyden ulkopuolella (BVLOS-lentoja). Alueella voidaan testata myös useista drooneista muodostuvien parvien toimintaa. Evon testialue on erikoistunut metsätutkimukseen, jossa Lidar- ja hyperspektrikuvaustekniikat auttavat tuottamaan yhä tarkempaa tietoa metsistä.

Testialueet on perustettu yhteistyössä laajan sidosryhmäkokoonpanon kanssa, missä mukana ovat olleet Traficom, muut ilmatilan käyttäjät, laitevalmistajat ja paikallisviranomaiset. Testialueilla droneja voidaan käyttää turvallisesti ja määräysten mukaisesti.

– Testikenttien perustaminen on ollut iso urakka ja haluamme kiittää ekosysteemin toimijoita aktiivisesta yhteistyöstä ja innostuneesta asenteesta niiden kehittämisessä, Eija Honkavaara sanoo.

Yhteistyö jatkuu

Suomen drooni-toimijoiden hyvin käynnistynyt yhteistyö jatkuu FUAVE-hankkeen jälkeen tutkimuksen parissa ja testialueilla, joissa uusia teknologioita ja innovaatioita voidaan nyt ja jatkossa kokeilla. Testialueet ovat myös keskeinen alusta drooneilla tehtävän kaukokartoituksen tutkimukselle, jossa Suomi on kansainvälistä huippuluokkaa tieteellisessä vaikuttavuudessa.

FUAVE-hanke toteutettiin vuosina 2020–2022 ja se sai Suomen Akatemialta noin 1,7 miljoonan euron rahoituksen. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen vetämään tutkimuskonsortioon kuuluivat VTT Oy, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Lisätietoja

Tiedote julkaistu alunperin maanmittauslaitos.fi -sivuilla: https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/suomeen-perustettiin-6-aluetta-dro-onien-testaukseen-tutkimus-ja-tuotekehitys

FUAVEn sivusto www.fuave.fi

Tutkimusprofessori Eija Honkavaara, Paikkatietokeskus, 029 531 4716, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Erikoistutkija Hannu Karvonen, VTT, 040 0216 396, etunimi.sukunimi@vtt.fi

​​Professori Juha Röning, Oulun yliopisto, 040 5181621​​     ​, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Projektipäällikkö Kimmo Paajanen, Oulun ammattikorkeakoulu, 040 661 2871, etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tutkimusyksikön johtaja Tomi Oravasaari, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, 044 702 8289,
etunimi.sukunimi@xamk.fi