UAS laserkeilauksen sovellukset kaupunkialueilla ovat monipuolisia vaihdellen yleisestä kartoituksesta energiaverkkojen tarkastuksiin ja ylläpitoon. UAS:n käyttö kaupunkialueilla on haastavaa, koska virheet voivat aiheuttaa vakaviakin vahinkoja ihmisille tai omaisuudelle. Oheinen kaupunkialueen pistepilvidata on kerätty Velodyne LiDAR Puck-keilaimella käyttäen pientä dronekopteria. Keilaimen lentorata ja orientaatio määritettiin NovAtel IGM-S1 GNSS-IMU laitteiston avulla. Tarkka lentorata lasketaan jälkikäsittelyllä hyödyntäen virtuaaliverkosta saatavaa GNSS-referenssiasemadataa. Lentoradan ratkaisun jälkeen voidaan laskea pistepilvi, jonka tarkkuus riippuu lentoratatiedon tarkkuuden ohella myös sensorin suorituskyvystä. Parhaimmillaan pistepilven tarkkuus on 5-10 cm; pistepilvien tiheydet vaihtelevat kymmenistä tuhansiin pistettä neliömetrillä. Keilaimen laajan kuvauskulman ansiosta samalla lennolla saadaan maasto, teiden infrastruktuuri, talojen seinät sekä kattorakenteet.