Puun ja kuoren välissä (MONITUHO) – kirjanpainajatuhoille Suomen oloihin soveltuva metsätuhojen ennakointi- ja riskinhallinta järjestelmä

UAV_4D_Bio — Unmanned Airborne Vehicle- based 4D Remote Sensing for Mapping Rain Forest Biodiversity and Its Change in Brazil

HSI-Stereo — Hyperspectral stereoscopic imaging in remote sensing

Meteoc2 REG — Traceable 3-dimensional spectral reflectance characterization of forest canopy

OPAL-Life — Optimising Agricultural Land Use to Mitigate Climate Change (2015-2020 EU-LIFE Climate Change Mitigation Project)

BoostSat — Novel enabling IT technologies boosting efficient utilization of open satellite data in precision agriculture

KMTK-Kunta – Kansallinen maastotietokanta ja kuntien tuotantoprosessit

GrassQ — Development of ground based and Remote Sensing, automated ‘real-time’ grass quality measurement to enhance grassland management information platforms

Kvantitatiivista 3D hyperspektristä kaukokartoitusta miehittämättömillä ilma-aluksilla – Teoriasta käytäntöön

FireMan – Miehittämättömiin ilma-aluksiin perustuvat ratkaisut metsäpalojen hallintaan

CyberGrass – uuden miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) ja satelliitteihin perustuva nurmirehun laadun ja määrän arviointimenetelmä

FUTURECROPS 2 – Ruokakasvien hiilen sidonnan potentiaalin ja satovaihtelun selvittäminen satelliitti- ja dronepohjaisilla kaukokartoitus- ja biologisilla menetelmillä

SPRUCERISK – Menetelmiä ja käytäntöjä parantamaan metsiemme ilmastokestävyyttä metsien terveyden näkökulmasta

NC-GRASS – Meijeri- ja naudanlihateollisuus Suomessa: Eteneminen hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä

MetEOC4 – Metrologia SI-jäljitettävän ilmaston havainnointijärjestelmän perustamiseksi

Peltopiste – Kaukokartoitusmenetelmät peltojen laadun arviointiin ja pisteytykseen

RehuDrooni – Drooneihin pohjautuvien kaukokartoitusmenetelmien mahdollisuudet rehutuotannon kestävän kehityksen edistämiseksi

RESDINET – metsähäiriöekologian uusien kaukokartoitusteknologioiden verkosto

SMART-HSI – Älykästä hyperspektrikuvausta maan ja planeettakunnan kaukokartoituksen uudelle aikakaudelle

DrooniLuuppina – Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä

CITYAM – Kaupunkien valmistautuminen kestävään urbaaniin ilmaliikenteeseen

FUAVE – Suomen UAV-ekosysteemit

ASPECT – Kehityksessä autonominen UAV spektrometriaan perustuva puun kunnon analysaattori